Rekisteriseloste


Fesiukdesigns Rekisteriseloste

Rekisteriseloste • Julia Fesiuk Tmi • Fesiukdesigns.myshopify.com -sivusto ja verkkokauppa

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Julia Fesiuk Tmi, Fesiukdesigns -sivuston ja verkkokaupan osoite- ja rekisteritietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
Julia Fesiuk Tmi / Julia Fesiuk
Kairistenkaari 3 A 290, 20540 Turku
(+358) 40 913 0698
fesiukdesigns@gmail.com

TIETOSUOJAVASTAAVA
Julia Fesiuk Tmi / Julia Fesiuk
Kairistenkaari 3 A 290, 20540 Turku
(+358) 40 913 0698
fesiukdesigns@gmail.com

REKISTERÖIDYT
Julia Fesiuk Tmi:n Fesiukdesigns -sivuston ja verkkokaupan tilaajat ja asiakkaat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Julia Fesiuk Tmi:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Julia Fesiuk Tmi:n Fesiukdesigns -sivuston ja verkkokaupan palveluihin sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:
Yhteystiedot:

 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköposti
 • Postiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Rekisteriin liittymispäivä
 • Suostumukset ja kiellot suoramarkkinointiin
 • Suostumukset ja kiellot uutiskirjeeseen
 • Ostotapahtumat
 • Asiakaspalaute
 • Tarjoushistoria
 • Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimituksista ja laskutuksesta
 • Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen fesiukdesigns@gmail.com.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: fesiukdesigns.myshopify.com.

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä ostaa Fesiukdesigns -verkkokaupasta, päivittää omia tietojaan, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Julia Fesiuk Tmi:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Ja ne ovat salasanoin suojattu.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Shopify
 • Paytrail Oyj
 • Product Reviews
 • Translation Lab

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
Maksujen välittäjänä toimii Paytrail Oyj. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

KÄSITTELYN KESTO
Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Julia Fesiuk Tmi käyttää fesiukdesigns.myshopify.com -sivustollaan evästeitä. Näin pystymme tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:
– Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
– Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
– Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja).

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Julia Fesiuk
Julia Fesiuk Tmi
Kairistenkaari 3 A 290, 20540 Turku

Fesiukdesigns Etusivu  

> Finlex – Henkilötietolaki 523/1999